portfolio
biography
book
reviews
current
           
           
           
  reviews 2
 

 

Konst i Halmstad

Konstavdelningen, Halmstads kommun

Konsten tar med oss på en historielektion

Posted on December 15, 2015

https://konstihalmstad.files.wordpress.com/2015/12/auschwitz2.jpg

 

 

Det roligaste med mitt arbete som utställningsproducent är att man arbetar med så otroligt skilda ämnen. Och utställningen som vi visar just nu på Halmstads Konsthall är en av de starkaste jag arbetat med under den tid jag varit här.

Just nu visar vi Auschwitz KZ I-II en utställning som belyser 1900-talets kanske mest fruktansvärda händelser och som vi aldrig får glömma. Genom Örjan Henrikssons fotografier får vi en historielektion i den förintelse som ägde rum på koncentrationslägret

Utställningsvy Auschwitz KZ I-II

Auschwitz mellan åren 1942-45 där enorma mängder människor mördades på grund av bland annat deras etniska bakgrund, religiösa tillhörighet eller meningsskiljaktighet.

Fotografierna som visas är subtila i sitt uttryck och liknar inget vi tidigare sett från koncentrationslägret. Örjan Henriksson har med hjälp av kameran försökt avbilda fångarnas synfält. Kamerans vinkel har valts ut otroligt omsorgsfullt för att få den perfekta bilden. Resultatet har blivit mycket känslomässigt starka bilder. Konsten är här för att påminna och lära oss att inte begå samma misstag.

När man får chans att visa denna typ av utställning så vill man få ut budskapet till så många som möjligt, för det är ju så viktigt att föra historien vidare. Och tack vare ett skapandeskola projekt har vi kunnat nå ut med denna utställning till över 500 barn. De samtal och diskussioner som har uppstått vid dessa möten har varit helt fantastiska och givande på så många sätt.

Att avsluta konståret 2015 och inleda konståret 2016 med denna utställning känns otroligt bra!
Erika Danker, Utställningsproducent